Dárkové poukazy

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY JŠ LIBERE

  1. Výuka probíhá v učebnách jazykové školy Libere, ve firmách nebo na jiném místě dle dohody.
  2. Kurzovné je u kurzů pro veřejnost a při individuálních kurzech hrazeno předem. Výuka bude zahájena až po připsání platby na účet školy nebo po zaplacení kurzu hotově přímo ve škole. V případě ukončení docházky do kurzu během semestru se školné nevrací.
  3. Při individuální a firemní výuce je třeba smluvenou hodinu zrušit nejpozději 24 hodin před začátkem výuky, jinak bude lekce účtována. Za předem odvolané hodiny lze domluvit náhradní termíny, a to formou prezenční nebo on-line.
  4. V případě ukončení docházky studentem ve skupinovém kurzu během semestru se školné nevrací.
  5. V případě, že vyšší moc zabrání poskytování kurzu sjednaným způsobem, poskytne škola výuku náhradním způsobem /výuka v náhradních prostorách, on-line výuka, přesunutí výuky na jiný termín/. V případě, že nebude možné zajistit výuku ze strany školy náhradním způsobem, bude vráceno školné. Neúčast ze strany studenta na náhradním způsobem poskytované výuce není důvodem ke vrácení školného..
  6. JŠ Libere si vyhrazuje právo zrušit kurz pro veřejnost z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet je 3 nebo 4 studenti – podle typu kurzu). Pokud tato situace vznikne, kurz je zrušen a škola vrátí klientovi platbu v plné výši. Škola může také nabídnout zákazníkovi náhradní řešení – možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku, případně jiné řešení podle dohody se zákazníkem.
  7. Kurzovné za výuku ve firemních kurzech je fakturováno měsíčně, zpětně. Je možné také předplatit specifický počet hodin. Výkaz odučených hodin klient stvrzuje svým podpisem
  8. Škola si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit studenta, který porušuje základní zásady občanského soužití.
  9. Vyplněním přihlášky klient vyjadřuje svůj souhlas s těmito všeobecnými podmínkami výuky JŠ Libere.