Dárkové poukazy

KURZY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

O kurzech

Kurzy podle znalostí a věku

Každý rok otevíráme v naší Jazykové škole LIBERE kurzy „angličtina pro děti a mládež“. Studenty rozdělujeme do kurzů podle znalostí a věku.

Vyučujeme také kurzy němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny pro děti a mládež.

Moderní učebnice a výuka

Učebnice a učební materiály jsou vybírány podle potřeb studentů a jazykové úrovně. Používáme velké množství materiálů naší Jazykové školy LIBERE.

V kurzech pro děti a mládež klademe velký důraz na konverzaci a praktickou stránku jazyka.

Kurzy jsou vedeny zábavnou formou, zaměřují se jak na komunikaci a praktickou stránku jazyka, tak na procvičování gramatických jevů, poslechy, hry.

Příjemní a kvalifikovaní lektoři

V kurzech pro děti a mládež vyučuje početný tým našich kvalifikovaných lektorů, kteří mají s výukou těchto kurzů zkušenosti, navštěvují pravidelná metodická školení k výuce dětí a mládeže a spoluvytvářejí metodiku těchto kurzů.

Počet studentů ve skupině je 4-6

Velkou výhodou oproti výuce jazyků ve škole je malý počet studentů v kurzu. Každý účastník je tak neustále vtahován do výuky, komunikuje a má možnost se kdykoli zeptat, upřesnit. Posun v jazyce je tak rychlejší a výuka probíhá v uvolněné, příjemné a kamarádské atmosféře malé skupinky.

Cambridge zkoušky pro děti a mládež

Jsme partnerskou školou Britské rady, proto pracujeme s dětmi tak, aby se mohly, pokud budou mít zájem, přihlásit na Cambridgeské zkoušky YLE /Starters, Movers Flyers/ nebo pak starší děti na zkoušky KET, PET a FCE for Schools.

Pro koho jsou zkoušky YLE /Starters, Movers, Flyers/ : pro žáky základních škol

Zkoušky Cambridge English se konají obvykle koncem školního roku a jedná se o soubor testů, které motivují děti z 1. a 2. stupně základních škol do další práce na angličtině. Zkoušky obsahují 4 části – čtení, psaní, poslech a konverzaci, které děti plní zábavným způsobem. Každé dítě, které zkoušky absolvuje, obdrží certifikát, kde je hodnoceno nikoli body, ale vyplněnými erby. Zkoušky trvají u všech úrovní přibližně 60 minut. Účast na zkouškách je zcela dobrovolná, cílem je povzbudit kladné zkušenosti z učení. Předností je také to, že si děti vyzkouší prostředí a podmínky skutečné „velké“ zkoušky za přítomnosti zástupce organizace British Council, která tyto mezinárodně uznávané zkoušky organizuje.

To, že se děti mohou hlásit ke cambridgeským zkouškám, je záruka kvality našich kurzů. K dispozici jsou tři úrovně zkoušek od Starters, přes Movers až k Flyers. Starters a Movers jsou vhodné zejména pro děti 1. stupně a Flyers pak pro starší děti.

Certifikáty jsou vystaveny a zaslány z Cambridge do 5 – 6 týdnů po absolvování zkoušek.

Pro koho jsou zkoušky

Cambridge English: Key (KET) for Schools je přizpůsobena zkušenostem starších žáků základních škol 2. stupně nebo středoškolákům. Při přípravě na zkoušku studenti získávají jazykové znalosti potřebné ke zvládání každodenní psané a mluvené angličtiny na úrovni intermediate. Studenti, kteří složí zkoušku Cambridge English: Key (KET) for Schools, obdrží stejný certifikát jako dospělí, kteří složí obecnou verzi zkoušky.

Obsah zkoušky Cambridge English: Key (KET)

  1. Čtení a psaní – 1 hodina a 10 minut
  2. Poslech – cca. 30 minut
  3. Mluvení – přibližně 8-10 minut ve dvojici uchazečů

Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools je přizpůsobena zkušenostem starších žáků základních škol 2. stupně nebo středoškolákům. Při přípravě na zkoušku studenti základních škol. Test je zaměřen na úroveň B1. Při přípravě na tento test studenti získávají jazykové znalosti potřebné ke zvládání každodenní psané a mluvené angličtiny na úrovni intermediate.

Studenti obdrží stejný certifikát jako dospělí, kteří složí obecnou verzi zkoušky (PET).

Obsah zkoušky Cambridge English: Preliminary (PET)

  1. Čtení a psaní – 1 hodina a 30 minut
  2. Poslech – přibližně 35 minut
  3. Mluvení – přibližně 10-12 minut ve dvojici uchazečů

Cambridge English: First (FCE) for Schools je přizpůsobena znalostem žáků středních škol. Studenti obdrží stejný certifikát jako dospělí, kteří složí obecnou verzi zkoušky (FCE).

Obsah zkoušky Cambridge English: First (FCE)

  1. Čtení a použití jazyka – 75 minut
  2. Psaní – 80 minut
  3. Poslech – přibližně 40 minut
  4. Mluvení – 14 minut

Individuální výuka, doučování

Vyučujeme i doučujeme děti a mládež v individuálních kurzech pro jednotlivce i skupinky pro 2 -3 studenty. Výuka může být u nás v jazykové škole nebo u vás doma či v jiných prostorách dle dohody.

1 klient90 minut520 Kč
2 klienti90 minut680 Kč (340 Kč za osobu)
3 klienti90 minut750 Kč (250 Kč za osobu)

Rušení hodin

Při individuální a firemní výuce je třeba smluvenou hodinu zrušit nejpozději 24 hodin před začátkem výuky, jinak bude lekce účtována. Za předem odvolané hodiny lze domluvit náhradní termíny.